tolgakavun uyuşturucuÇOCUK İstismarıyla Mücadele Derneği’nin, istismar ve kötü muameleyle gündeme gelen Aliağa Şakran’daki Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda yaptığı inceleme bir acı gerçeği daha ortaya çıkardı.

Tolga Kavun, Prof. Eda Şeyda Aksel, Yrd. Doç. Türkan Yılmazırmak ve Arş. Gör. Emine Kabak’tan oluşan heyet tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Öztürk refakatinde çocuklarla ve yönetimle konuşulduktan sonra hazırlanıp Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne sunulan rapora göre, bir kısmı tutuklu bir kısmı da hükümlü 211 çocuğun kaldığı kurumda sadece 1 öğretmen görev yapıyor.

211 kişiye 1 öğretmen
Dernek Genel Sekreteri avukat Tolga Kavun, çocukların eğitim çağında oldukları dikkate alındığında bunun yeterli gelmesinin mümkün olmadığını söyledi, “Eğitim tüm çocukların hakkı. Anayasa’nın 42’nci maddesi de kimsenin eğitim öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağını ön görüyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi de bu konuda devlete yükümlülükler getiriyor” dedi.

Haftalık kursla olmaz
Yasalar gereği 18 yaşından küçük her bireyin çocuk olarak tanımlandığına da işaret eden Kavun, “Çocuğun infaz kurumunda eğitimine devam etmesinin sağlanması gerekir. Bu bakımdan çocuğun sadece uzaktan eğitim alması, sınavlara girmesi veya haftalık kurslar şeklinde derslere girmesi eğitim hakkının gerçekleştirildiğini göstermez” diye konuştu.

Sosyal çalışmacı yok
Kurumda psikolog sayısının da artırılması gerektiğini savunan Tolga Kavun, “Ziyaretimiz sırasında kurumda sosyal çalışmacı göremedik. Çocukların geldiği aile özellikleri düşünüldüğünde sosyal çalışmacıların önemli görevler üstlenebilecekleri ortada. Öte yandan, kurum ziyareti sırasında çok sayıda infaz koruma memuru olduğunu gördük. Ancak memurlar çok uzun süreler çalışmak durumunda kalıyor. Sağlıklı biçimde görev yapabilmeleri için çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve yeterli sayıda infaz koruma memuru görevlendirilmesi önemli” görüşünü dile getirdi.

Kaynak:

http://www.hurriyet.com.tr/sakran-gercekleri-28726540

T&E&K Hukuk Bürosu Tarafından © 2015 Tüm Hakkı Saklıdır.