Hakkımızda

Hukuk Büromuzda önceliğimiz; müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermenin yanında, icra takiplerinin yapılması ve itina ile takip edilmesi ayrıca müvekkillerimizin sorunlarına ivedilikle çözüm bulunmasıdır.

Çalışanlarımız

Alanında uzman kadromuzla hukuk alanındaki ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde çözüme kavuşturuyoruz.

Hizmetlerimiz

Her türlü hukuksal anlaşmazlıkta çözüm ortaklığı yapmaktayız.
Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

Basında Biz

Uyuşturucuya Karşı Okullarda Birleştirdiler

Uyuşturucuya Karşı Okullarda Birleştirdiler

ÇOCUK İstismarıyla Mücadele Derneği’nin, istismar ve kötü muameleyle gündeme gelen Aliağa Şakran’daki Çocuk ve Gençlik...

Çocuklarınıza Hayır Demeyi Öğretin

Çocuklarınıza Hayır Demeyi Öğretin

İstismar edilen çocukların genellikle uysal, itaatkar, saygılı ve büyüklerine asla hayır diyemeyen çocuklar olduğunu belirten...

Onlar Hala Çocuk – Yeniasır

Onlar Hala Çocuk – Yeniasır

Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (ÇİMDER) yönetimi, kurum içi yazışmanın basına yansımasıyla gündeme gelen Aliağa Çocuk...

İletişim

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

İdare ve Vergi Hukuku

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk ; vergi ( gelir ) hukuku , harcama ( gider ) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir.

Dava Tahkim Uyuşmazlık

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.
T&E&K Hukuk Bürosu Tarafından © 2015 Tüm Hakkı Saklıdır.